Podatność CVE-2012-5055


Publikacja: 2012-12-05

Opis:
DaoAuthenticationProvider in VMware SpringSource Spring Security before 2.0.8, 3.0.x before 3.0.8, and 3.1.x before 3.1.3 does not check the password if the user is not found, which makes the response delay shorter and might allow remote attackers to enumerate valid usernames via a series of login requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Springsource spring security 

 Referencje:
http://support.springsource.com/security/CVE-2012-5055

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top