Podatność CVE-2012-5104


Publikacja: 2012-09-23

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in forums/ubbthreads.php in UBB.threads 7.5.6 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Loginname parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
UBB Forum 7.5.6 Cross Site Scripting
05.01.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72147
http://www.securityfocus.com/bid/51275
http://www.osvdb.org/78192
http://st2tea.blogspot.com/2012/01/ubb-forum756-cross-site-scripting.html
http://secunia.com/advisories/47452
http://packetstormsecurity.org/files/108353/ubbforum-xss.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top