Podatność CVE-2012-5161


Publikacja: 2012-12-26   Modyfikacja: 2012-12-27

Opis:
The XML Service interface in Citrix XenApp 6.5 and 6.5 Feature Pack 1 allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Citrix -> Xenapp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80627
http://www.securitytracker.com/id?1027868
http://www.securityfocus.com/bid/56907
http://support.citrix.com/article/CTX135066
http://secunia.com/advisories/51538
http://osvdb.org/88368

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top