Podatność CVE-2012-5174


Publikacja: 2012-11-30

Opis:
The KYOCERA AH-K3001V, AH-K3002V, WX300K, WX310K, WX320K, and WX320KR devices allow remote attackers to cause a denial of service (persistent reboot) via an e-mail message in an invalid format.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Kyocera -> Ah-k3001v 
Kyocera -> Ah-k3002v 
Kyocera -> Xw300k 
Kyocera -> Xw310k 
Kyocera -> Xw320k 
Kyocera -> Xw320kr 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000105
http://jvn.jp/en/jp/JVN83907168/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN83907168/361447/index.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top