Podatność CVE-2012-5215


Publikacja: 2013-03-09   Modyfikacja: 2013-03-15

Opis:
Unspecified vulnerability on the HP LaserJet Pro M1212nf, M1213nf, M1214nfh, M1216nfh, M1217nfw, and M1219nf, and HotSpot LaserJet Pro M1218nfs, with firmware before 20130211; LaserJet Pro CP1025nw with firmware before 20130212; and LaserJet Pro P1102w and P1606dn with firmware before 20130213 allows remote attackers to modify data or cause a denial of service via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.8/10
9.2/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Laserjet pro m1219nf mfp firmware 
HP -> Hotspot laserjet pro m1218nfs mfp 
HP -> Laserjet pro p1102w 
HP -> Hotspot laserjet pro m1218nfs mfp firmware 
HP -> Laserjet pro p1102w firmware 
HP -> Laserjet pro cp1025nw 
HP -> Laserjet pro p1606dn 
HP -> Laserjet pro cp1025nw firmware 
HP -> Laserjet pro p1606dn firmware 
HP -> Laserjet pro m1212nf mfp 
HP -> Laserjet pro m1212nf mfp firmware 
HP -> Laserjet pro m1213nf mfp 
HP -> Laserjet pro m1213nf mfp firmware 
HP -> Laserjet pro m1214nfh mfp 
HP -> Laserjet pro m1214nfh mfp firmware 
HP -> Laserjet pro m1216nfh multifunction printer 
HP -> Laserjet pro m1216nfh multifunction printer firmware 
HP -> Laserjet pro m1217nfw multifunction printer 
HP -> Laserjet pro m1217nfw multifunction printer firmware 
HP -> Laserjet pro m1219nf mfp 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/782451
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03684249

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top