Podatność CVE-2012-5302


Publikacja: 2012-10-24

Opis:
The server in TIBCO Formvine 3.1.x and 3.2.x before 3.2.1 does not properly implement access control, which allows remote attackers to obtain sensitive information or modify data via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TIBCO Formvine vulnerability
Tibco
26.10.2012

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Formvine 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories/formvine-advisory_20121023.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/formvine-advisory-2012-10-23_tcm8-17451.txt
http://www.securityfocus.com/bid/56225
http://osvdb.org/86606

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top