Podatność CVE-2012-5356


Publikacja: 2012-10-10

Opis:
The apt-add-repository tool in Ubuntu Software Properties 0.75.x before 0.75.10.3, 0.80.x before 0.80.9.2, 0.81.x before 0.81.13.5, 0.82.x before 0.82.7.3, and 0.92.x before 0.92.8 does not properly check PPA GPG keys imported from a keyserver, which allows remote attackers to install arbitrary package repository GPG keys via a man-in-the-middle (MITM) attack.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canonical -> Ubuntu software properties 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/software-properties/+bug/1016643
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/78990
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1588-1
http://www.securityfocus.com/bid/55736

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top