Podatność CVE-2012-5364


Publikacja: 2020-02-20

Opis:
The IPv6 implementation in Microsoft Windows 7 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service via a flood of ICMPv6 Router Advertisement packets containing multiple Routing entries.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows server 2003 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/10/12
https://www.securityfocus.com/bid/56170/info

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top