Podatność CVE-2012-5484


Publikacja: 2013-01-27

Opis:
The client in FreeIPA 2.x and 3.x before 3.1.2 does not properly obtain the Certification Authority (CA) certificate from the server, which allows man-in-the-middle attackers to spoof a join procedure via a crafted certificate.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.9/10
10/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> Freeipa 

 Referencje:
http://www.freeipa.org/page/Releases/3.1.2
http://www.freeipa.org/page/CVE-2012-5484
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0189.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0188.html
http://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=a40285c5a0288669b72f9d991508d4405885bffc
http://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=a1991aeac19c3fec1fdd0d184c6760c90c9f9fc9
http://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=91f4af7e6af53e1c6bf17ed36cb2161863eddae4
http://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=31e41eea6c2322689826e6065ceba82551c565aa
http://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=18eea90ebb24a9c22248f0b7e18646cc6e3e3e0f

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top