Podatność CVE-2012-5639


Publikacja: 2019-12-20

Opis:
LibreOffice and OpenOffice automatically open embedded content

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Libreoffice -> Libreoffice 
Debian -> Debian linux 
Apache -> Openoffice 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/12/14/1
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2012-5639
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-5639
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-5639

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top