Podatność CVE-2012-5687


Publikacja: 2012-11-01   Modyfikacja: 2012-11-02

Opis:
Directory traversal vulnerability in the web-based management feature on the TP-LINK TL-WR841N router with firmware 3.13.9 build 120201 Rel.54965n and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the PATH_INFO to the help/ URI.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TP-LINK TL-WR841N Local File Inclusion
Matan Azugi
30.10.2012

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Tp-link -> Tl-wr841n 
Tp-link -> Tl-wr841n firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79662
http://packetstormsecurity.org/files/117749/TP-LINK-TL-WR841N-Local-File-Inclusion.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-10/0154.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top