Podatność CVE-2012-5765


Publikacja: 2012-12-20

Opis:
The Web Client (aka CQ Web) in IBM Rational ClearQuest 7.1.2.x before 7.1.2.9 and 8.0.0.x before 8.0.0.5 allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors that trigger a SQL error message.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80211
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21620048
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM72905

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top