Podatność CVE-2012-5816


Publikacja: 2012-11-04   Modyfikacja: 2012-11-05

Opis:
AOL Instant Messenger (AIM) 1.0.1.2 does not verify that the server hostname matches a domain name in the subject's Common Name (CN) or subjectAltName field of the X.509 certificate, which allows man-in-the-middle attackers to spoof SSL servers via an arbitrary valid certificate.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
AOL -> AIM 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79935
http://www.cs.utexas.edu/~shmat/shmat_ccs12.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top