Podatność CVE-2012-5890


Publikacja: 2012-11-17   Modyfikacja: 2012-11-18

Opis:
The Front End User Registration (sr_feuser_register) extension before 2.6.2 for TYPO3 allows remote attackers to obtain user names and passwords via the (1) edit perspective or (2) autologin feature.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Stanislas rolland -> Sr feuser register 

 Referencje:
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2012-002/
http://forge.typo3.org/projects/extension-sr_feuser_register/repository/revisions/58720
http://forge.typo3.org/projects/extension-sr_feuser_register/repository/entry/trunk/ChangeLog

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top