Podatność CVE-2012-5915


Publikacja: 2012-11-17   Modyfikacja: 2012-11-18

Opis:
Neocrome Seditio build 161 and earlier allows remote attackers to obtain sensitive information via direct request to (1) view.php, (2) plugins/contact/lang/contact.en.lang.php, (3) system/lang/en/main.lang.php, (4) system/lang/en/message.lang.php, or (5) system/core/view/view.inc.php, which reveals the installation path in an error message.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/74464
http://packetstormsecurity.org/files/111320/Seditio-Build-161-Cross-Site-Scripting-Information-Disclosure.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top