Podatność CVE-2012-5961


Publikacja: 2013-01-31   Modyfikacja: 2013-02-01

Opis:
Stack-based buffer overflow in the unique_service_name function in ssdp/ssdp_server.c in the SSDP parser in the portable SDK for UPnP Devices (aka libupnp, formerly the Intel SDK for UPnP devices) 1.3.1 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long UDN (aka device) field in a UDP packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Portable sdk for upnp project -> Portable sdk for upnp 
Libupnp project -> Libupnp 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/922681
https://wiki.mageia.org/en/Support/Advisories/MGASA-2013-0037
https://community.rapid7.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1400000cCaFb
https://community.rapid7.com/servlet/JiveServlet/download/2150-1-16596/SecurityFlawsUPnP.pdf
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2013/01/29/security-flaws-in-universal-plug-and-play-unplug-dont-play
http://www.securityfocus.com/bid/57602
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2013:098
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2615
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2614
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/13039/DSR-250_250N_A1_A2_Release_Notes_FW_v1.08B44_WW_RU.pdf
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/12966/DSR-150_A1_A2_Release_Notes_FW_v1.08B44_WW.pdf
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/12960/DSR-150N_A2_Release_Notes_FW_v1.05B64_WW.pdf
http://tsd.dlink.com.tw/temp/PMD/12879/DSR-500_500N_1000_1000N_A1_Release_Notes_FW_v1.08B77_WW.pdf
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130129-upnp
http://pupnp.sourceforge.net/ChangeLog

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top