Podatność CVE-2012-6107


Publikacja: 2014-09-29   Modyfikacja: 2014-09-30

Opis:
Apache Axis2/C does not verify that the server hostname matches a domain name in the subject's Common Name (CN) or subjectAltName field of the X.509 certificate, which allows man-in-the-middle attackers to spoof SSL servers via an arbitrary valid certificate.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Apache Axis2/c SSL/TLS Hostname validation
Seth Arnold
13.01.2013

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Apache axis2/c 

 Referencje:
https://issues.apache.org/jira/browse/AXIS2C-1619
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=894372
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/81211
http://www.securityfocus.com/bid/57267
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/axis-c-dev/201301.mbox/browser

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top