Podatność CVE-2012-6108


Publikacja: 2014-02-15

Opis:
HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) before 3.13.2 uses world-writable permissions for /var/log/hp and /var/log/hp/tmp, which allows local users to delete log files via standard filesystem operations.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> Linux imaging and printing project 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=894283
https://bugs.launchpad.net/hplip/+bug/1016507/comments/6
https://bugs.launchpad.net/hplip/+bug/1016507/comments/1
http://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/3.13.2/hplip-3.13.2.tar.gz/download

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top