Podatność CVE-2012-6118


Publikacja: 2013-03-12   Modyfikacja: 2013-03-15

Opis:
The Administer tab in Aeolus Conductor allows remote authenticated users to bypass intended quota restrictions by updating the Maximum Running Instances quota user setting.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Aeolus conductor 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=906192
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0545.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top