Podatność CVE-2012-6272


Publikacja: 2013-01-25

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Dell OpenManage Server Administrator 6.5.0.1, 7.0.0.1, and 7.1.0.1 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the topic parameter to html/index_main.htm in (1) help/sm/en/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (2) help/sm/es/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (3) help/sm/ja/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (4) help/sm/de/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (5) help/sm/fr/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (6) help/sm/zh/Output/wwhelp/wwhimpl/js/, (7) help/hip/en/msgguide/wwhelp/wwhimpl/js/, or (8) help/hip/en/msgguide/wwhelp/wwhimpl/common/.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
DELL -> Openmanage server administrator 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/950172

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top