Podatność CVE-2012-6276


Publikacja: 2013-01-26   Modyfikacja: 2013-01-27

Opis:
Directory traversal vulnerability in the web-based management interface on the TP-LINK TL-WR841N router with firmware 3.13.9 build 120201 Rel.54965n and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via the URL parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tp-link -> Tl-wr841n firmware 
Tp-link -> Tl-wr841n 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/185100

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top