Podatność CVE-2012-6371


Publikacja: 2012-12-31

Opis:
The WPA2 implementation on the Belkin N900 F9K1104v1 router establishes a WPS PIN based on 6 digits of the LAN/WLAN MAC address, which makes it easier for remote attackers to obtain access to a Wi-Fi network by reading broadcast packets, a different vulnerability than CVE-2012-4366.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Belkin -> N900 wireless router 

 Referencje:
http://ednolo.alumnos.upv.es/?p=1295

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top