Podatność CVE-2012-6685


Publikacja: 2020-02-19

Opis:
Nokogiri before 1.5.4 is vulnerable to XXE attacks

Typ:

CWE-776

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Cloudforms management engine 
Redhat -> Enterprise mrg 
Redhat -> Openshift 
Redhat -> Openstack 
Redhat -> Openstack foreman 
Redhat -> Satellite 
Redhat -> Subscription asset manager 
Nokogiri -> Nokogiri 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1178970
https://github.com/sparklemotion/nokogiri/issues/693
https://nokogiri.org/CHANGELOG.html#154-2012-06-12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top