Podatność CVE-2013-0199


Publikacja: 2014-05-29

Opis:
The default LDAP ACIs in FreeIPA 3.0 before 3.1.2 do not restrict access to the (1) ipaNTTrustAuthIncoming and (2) ipaNTTrustAuthOutgoing attributes, which allow remote attackers to obtain the Cross-Realm Kerberos Trust key via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Freeipa 

 Referencje:
http://www.freeipa.org/page/CVE-2013-0199
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/81486
http://www.securityfocus.com/bid/57542
http://www.freeipa.org/page/Releases/3.1.2
http://osvdb.org/89539

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top