Podatność CVE-2013-0251


Publikacja: 2013-03-19

Opis:
Stack-based buffer overflow in llogincircuit.cc in latd 1.25 through 1.30 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via a long string in the llogin version.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> LATD 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/02/05/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/02/04/3
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=699625

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top