Podatność CVE-2013-0522


Publikacja: 2018-07-16

Opis:
The Notes Client Single Logon feature in IBM Notes 8.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, and 9.0 on Windows allows local users to discover passwords via vectors involving an unspecified operating system communication mechanism for password transmission between Windows and Notes. IBM X-Force ID: 82531.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Notes 
IBM -> Lotus notes 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/82531
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21634508

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top