Podatność CVE-2013-0533


Publikacja: 2013-04-27   Modyfikacja: 2013-04-29

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Sametime Links server in IBM Sametime 8.0.2 through 8.5.2.1 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus sametime 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/82655
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21633620

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top