Podatność CVE-2013-0534


Publikacja: 2013-06-21

Opis:
The Connect client in IBM Sametime 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.2, and 8.5.2.1, as used in the Lotus Notes client and separately, might allow local users to obtain sensitive information by leveraging the persistence of cleartext password strings within process memory.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Lotus sametime 
IBM -> Sametime 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/82656
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21635218

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top