Podatność CVE-2013-0652


Publikacja: 2013-01-27

Opis:
GE Intelligent Platforms Proficy Real-Time Information Portal does not restrict access to methods of an unspecified Java class, which allows remote attackers to obtain a username listing via an RMI call.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy real-time information portal 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-13-022-01.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top