Podatność CVE-2013-0656


Publikacja: 2013-01-21   Modyfikacja: 2013-01-22

Opis:
Buffer overflow in a third-party ActiveX component in Siemens SIMATIC RF-MANAGER 2008, and RF-MANAGER Basic 3.0 and earlier, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted web site.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Simatic rf-manager 
Siemens -> Simatic rf-manager 2008 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-13-014-01.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-099741.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top