Podatność CVE-2013-0663


Publikacja: 2013-04-04

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability on the Schneider Electric Quantum 140NOE77111, 140NOE77101, and 140NWM10000; M340 BMXNOC0401, BMXNOE0100x, and BMXNOE011xx; and Premium TSXETY4103, TSXETY5103, and TSXWMY100 PLC modules allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests that execute commands, as demonstrated by modifying HTTP credentials.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schneider-electric -> Modicon m340 
Schneider-electric -> Modicon premium 
Schneider-electric -> Modicon quantum plc 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/pdf/ICSA-13-077-01A.pdf
http://www.schneider-electric.com/download/ww/en/details/35081317-Vulnerability-Disclosure-for-Quantum-Premium-and-M340/
http://www.schneider-electric.com/download/ww/en/file/36555639-SEVD-2013-023-01.pdf/?fileName=SEVD-2013-023-01.pdf&reference=SEVD-2013-023-01&docType=Technical-paper
https://www.exploit-db.com/exploits/44678/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top