Podatność CVE-2013-0928


Publikacja: 2013-01-21   Modyfikacja: 2013-01-22

Opis:
The NetWorker command processor in rrobotd.exe in the Device Manager in EMC AlphaStor 4.0 before build 800 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a DCP "run command" operation.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC AlphaStor 4.0 Code Execution
EMC
22.01.2013
High
EMC AlphaStor Device Manager Opcode 0x75 Command Injection
Anyway
25.09.2014

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Alphastor 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-13-033/
http://www.securityfocus.com/bid/57472
http://www.exploit-db.com/exploits/34756
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-01/0078.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top