Podatność CVE-2013-0929


Publikacja: 2013-01-21   Modyfikacja: 2013-01-22

Opis:
Format string vulnerability in the _vsnsprintf function in rrobotd.exe in the Device Manager in EMC AlphaStor 4.0 before build 800 allows remote attackers to execute arbitrary code via format string specifiers in a command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC AlphaStor 4.0 Code Execution
EMC
22.01.2013

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Alphastor 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-01/0078.html
http://www.securityfocus.com/bid/57472

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top