Podatność CVE-2013-0930


Publikacja: 2013-01-31

Opis:
Buffer overflow in Drive Control Program (DCP) in EMC AlphaStor 4.0 before build 814 allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors involving a new device name.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Alphastor 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/current/0115.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top