Podatność CVE-2013-0946


Publikacja: 2013-05-10

Opis:
Buffer overflow in the Library Control Program (LCP) in EMC AlphaStor 4.0 before build 910 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Alphastor 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-05/0035.html
http://www.securityfocus.com/bid/59794
https://www.exploit-db.com/exploits/42719/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top