Podatność CVE-2013-1069


Publikacja: 2014-02-17

Opis:
Ubuntu Metal as a Service (MaaS) 1.2 and 1.4 uses world-readable permissions for txlongpoll.yaml, which allows local users to obtain RabbitMQ authentication credentials by reading the file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ubuntu -> Metal as a service 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/%2Bsource/maas/%2Bbug/1254034
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2105-1

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top