Podatność CVE-2013-1114


Publikacja: 2013-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Cisco Unity Express before 8.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka Bug ID CSCud87527.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Cisco Unity Express Multiple Vulnerabilities
Jacob Holcomb
05.02.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unity express software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-1114

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top