Podatność CVE-2013-1175


Publikacja: 2013-05-15   Modyfikacja: 2013-05-16

Opis:
The SSL logging daemon in the Application Control Engine module in Cisco ACE allows remote attackers to cause a denial of service (disk consumption) via a large number of SSL connections that trigger log entries, aka Bug ID CSCug78957.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Ace application controle engine module 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-1175

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top