Podatność CVE-2013-1179


Publikacja: 2013-04-25

Opis:
Multiple buffer overflows in the (1) SNMP and (2) License Manager implementations in Cisco NX-OS on Nexus 7000 devices 4.x and 5.x before 5.2(5) and 6.x before 6.1(1) and MDS 9000 devices 4.x and 5.x before 5.2(5) allow remote authenticated users to execute arbitrary code via a crafted SNMP request, aka Bug ID CSCtx54830.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco NX-OS-Based Products Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Mds 9000 
Cisco -> Nexus 7000 
Cisco -> Nexus 7000 10-slot 
Cisco -> Nexus 7000 18-slot 
Cisco -> Nexus 7000 9-slot 
Cisco -> Nx-os 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130424-nxosmulti

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top