Podatność CVE-2013-1184


Publikacja: 2013-04-25

Opis:
The management API in the XML API management service in the Manager component in Cisco Unified Computing System (UCS) 1.x before 1.2(1b) allows remote attackers to cause a denial of service (service outage) via a malformed request, aka Bug ID CSCtg48206.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Computing System Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified computing system 6120xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6140xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6248up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6296up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system integrated management controller 
Cisco -> Unified computing system infrastructure and unified computing system software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130424-ucsmulti

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top