Podatność CVE-2013-1185


Publikacja: 2013-04-25

Opis:
The web interface in the Manager component in Cisco Unified Computing System (UCS) 1.x and 2.x before 2.0(2m) allows remote attackers to obtain sensitive information by reading a (1) technical-support bundle file or (2) on-device configuration backup, aka Bug ID CSCtq86543.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Computing System Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified computing system 6120xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6140xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6248up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6296up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system integrated management controller 
Cisco -> Unified computing system infrastructure and unified computing system software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130424-ucsmulti

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top