Podatność CVE-2013-1189


Publikacja: 2013-04-11

Opis:
Cisco Universal Broadband (aka uBR) 10000 series routers, when an IPv4/IPv6 dual-stack modem is used, allow remote attackers to cause a denial of service (routing-engine reload) via unspecified changes to IP address assignments, aka Bug ID CSCue15313.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.7/10
6.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Ubr10012 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-1189

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top