Podatność CVE-2013-1226


Publikacja: 2013-04-29

Opis:
The Ethernet frame-forwarding implementation in Cisco NX-OS on Nexus 7000 devices allows remote attackers to cause a denial of service (forwarding loop and service outage) via a crafted frame, aka Bug ID CSCug47098.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco NX-OS-Based Products Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.1/10
6.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Nexus 7000 
Cisco -> Nexus 7000 10-slot 
Cisco -> Nexus 7000 18-slot 
Cisco -> Nexus 7000 9-slot 
Cisco -> Nx-os 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-1226

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top