Podatność CVE-2013-1242


Publikacja: 2013-05-10

Opis:
Memory leak in the web framework in the server in Cisco Unified Presence (CUP) allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via malformed TCP packets, aka Bug ID CSCug38080.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-1242

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top