Podatność CVE-2013-1330


Publikacja: 2013-09-11

Opis:
The default configuration of Microsoft SharePoint Portal Server 2003 SP3, SharePoint Server 2007 SP3 and 2010 SP1 and SP2, and Office Web Apps 2010 does not set the EnableViewStateMac attribute, which allows remote attackers to execute arbitrary code by leveraging an unassigned workflow, aka "MAC Disabled Vulnerability."

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint portal server 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Sharepoint services 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-253A
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-067
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-105
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A19040

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top