Podatność CVE-2013-1359


Publikacja: 2020-02-11

Opis:
An Authentication Bypass Vulnerability exists in DELL SonicWALL Analyzer 7.0, Global Management System (GMS) 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, and 7.0; Universal Management Appliance (UMA) 5.1, 6.0, and 7.0 and ViewPoint 4.1, 5.0, 5.1, and 6.0 via the skipSessionCheck parameter to the UMA interface (/appliance/), which could let a remote malicious user obtain access to the root account.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SonicWALL GMS 6 Arbitrary File Upload
Juan vazquez
25.01.2013

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Universal management appliance 
Sonicwall -> Viewpoint 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/24204
http://www.exploit-db.com/exploits/24322
http://www.securityfocus.com/bid/57445
http://www.securitytracker.com/id/1028007
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/81367
https://fortiguard.com/encyclopedia/ips/35264/multiple-sonicwall-products-authentication-bypass-vulns
https://packetstormsecurity.com/files/author/7547/
https://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jan/125

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top