Podatność CVE-2013-1360


Publikacja: 2020-02-11

Opis:
An Authentication Bypass vulnerability exists in DELL SonicWALL Global Management System (GMS) 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, and 7.0, Analyzer 7.0, Universal Management Appliance (UMA) 5.1, 6.0, and 7.0 and ViewPoint 4.1, 5.0, and 6.0 via a crafted request to the SGMS interface, which could let a remote malicious user obtain administrative access.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
DELL SonicWALL GMS/Viewpoint/Analyzer Authentication Bypass
Nikolas Sotiriu
18.01.2013

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Universal management appliance 
Sonicwall -> Viewpoint 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-01/0075.html
http://www.exploit-db.com/exploits/24203
http://www.securityfocus.com/bid/57446
http://www.securitytracker.com/id/1028007
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/81366
https://packetstormsecurity.com/files/cve/CVE-2013-1360

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top