Podatność CVE-2013-1414


Publikacja: 2013-07-08

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in Fortinet FortiOS on FortiGate firewall devices before 4.3.13 and 5.x before 5.0.2 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that modify (1) settings or (2) policies, or (3) restart the device via a rebootme action to system/maintenance/shutdown.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Fortigate Firewall Cross Site Request Forgery
Sven Wurth
29.06.2013

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Fortigate-5001a-sw 
Fortinet -> Fortigate-1000c 
Fortinet -> Fortigate-5001b 
Fortinet -> Fortigate-100d 
Fortinet -> Fortigate-5020 
Fortinet -> Fortigate-110c 
Fortinet -> Fortigate-5060 
Fortinet -> Fortigate-1240b 
Fortinet -> Fortigate-50b 
Fortinet -> Fortigate-200b 
Fortinet -> Fortigate-5101c 
Fortinet -> Fortigate-20c 
Fortinet -> Fortigate-5140b 
Fortinet -> Fortigate-300c 
Fortinet -> Fortigate-600c 
Fortinet -> Fortigate-3040b 
Fortinet -> Fortigate-60c 
Fortinet -> Fortigate-310b 
Fortinet -> Fortigate-620b 
Fortinet -> Fortigate-311b 
Fortinet -> Fortigate-800c 
Fortinet -> Fortigate-3140b 
Fortinet -> Fortigate-80c 
Fortinet -> Fortigate-3240c 
Fortinet -> Fortigate-voice-80c 
Fortinet -> Fortigate-3810a 
Fortinet -> Fortigaterugged-100c 
Fortinet -> Fortigate-3950b 
Fortinet -> Fortios 
Fortinet -> Fortigate-40c 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/26528/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top