Podatność CVE-2013-1429


Publikacja: 2019-11-07   Modyfikacja: 2019-11-11

Opis:
Lintian before 2.5.12 allows remote attackers to gather information about the "host" system using crafted symlinks.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Debian -> Lintian 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/lintian/+bug/1169636
https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2013/CVE-2013-1429.html
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-1429
https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1113881.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top