Podatność CVE-2013-1436


Publikacja: 2014-10-06

Opis:
The XMonad.Hooks.DynamicLog module in xmonad-contrib before 0.11.2 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a web page title, which activates the commands when the user clicks on the xmobar window title, as demonstrated using an action tag.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
xmonad-contrib remote command injection
Joachim Breitner...
27.07.2013

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Xmonad -> Xmonad-contrab 

 Referencje:
http://handra.rampa.sk/dawb/patch?repoPURL=http%3A%2F%2Fcode.haskell.org%2FXMonadContrib&repoPHash=20130708144813-1499c-0c3e284d3523c0694b9423714081761813bc1e89
http://www.securityfocus.com/bid/61491
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/07/26/5
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201405-28.xml

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top